Последователи

петък, 12 май 2017 г.

Организирана престъпна група - в детайли и снимки

При планиране на престъплението се включавт всички представители на бандата. Проучва се терена. Жертвата се следи дълго време:

Ролите са разпределят - най- пъргавия скача и натиска дръжката, другия бута вратата в долната част. Третия пази.Нахлуват заедно в кухнята. Чувала с храна се бута на земята за да може да се бърка вътре с лапи. Всички членове на бандата ядат до пръсване. Следва заслужена почивка за по-добро храносмилане.
Реакция при разкриване на престъплението - извършителите се укриват:
Местата за криене са много. Не издават звуци, не мърдат. Докато мигаш сменят скривалището.
След като си се отказал от преследването и обещаваш пълна амнистия виновниците продължават да живеят в охолство.


Докато един ден не решат да се включат в организирането на просеща престъпна група:
Могат да бъдат забелязани да протягат лапа навсякъде, където има ядящи хора.
Ако ги подминете с пренебрежение гледат лошо и кроят отмъщение:

Ако са ви гледали така - не обувайте обувките преди да проверите какво се е случвало вътре.